Disclaimer

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan het onderhouden van onze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Wij proberen dit te voorkomen, maar sluiten via deze disclaimer alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. KeY controlling is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via deze website is verkregen.