Werkwijze

Uitgangspunt voor onze dienstverlening als externe controller is een financiële administratie die up-to-date is. Na ontwikkeling van het rapportagemodel en het bepalen van de frequentie ontvangt u periodiek de rapportage. De rapportage bespreken wij daarna met u, zodat eventuele actiepunten kunnen worden bepaald en uitgevoerd.