KeY controlling

KeY controlling verzorgt uw controllingwerkzaamheden. Daarover rapporteren wij maandelijks of per kwartaal, zodat u altijd weet waar u staat. Samen met u bepalen we hoe de periodieke rapportage eruit ziet.

Naast algemene financiële informatie (omzet, marge en winst) houden we u op de hoogte van bijvoorbeeld efficiency, bezetting en ziekteverzuim, of andere zaken die specifiek voor uw organisatie belangrijk zijn.